Homenaje al maestro Yasunari Kitaura. Impartido por Mitsuteru Ueshiba y Shu Kitaura. Madrid (7, 8 septiembre 2024)